გულიდან გაბნეული

ბინდში გაუჩინარდა მოგზაური ეული,
უწინ ჩემი გზისმკვლევი, ეხლა გზააბნეული,
მოწყვეტილი ვარსკვლავი, გულიდან გაბნეული.

ფიქრის ჭია მესევა, უბეს მიღრღნის წყეული,
როგორ გამიუცხოვდა საკუთარი სხეული?
მწარე ბალღამს უხარშავს ალბათ ვინმე გრძნეული.

ნუთუ გაფერმკრთალდება მისი კვალი კეთილი?
მთელი ჩემი ცხოვრება მისით გადაპენტილი…
უდაბურში გაბმულა მოკაშკაშე წერტილი,
ჩემი სულის ნაწილი, ცხრა მთას გადახვეწილი.

ჩემი სატრფოა ჩემი მეუღლე

რაც უნდა იყოს შენი მიზანი,
გინდ გმირი იყავ, გინდ გულთმისანი,
შეუცნობია გზანი ღვთისანი,
მოჩანან მხოლოდ მწვერვალმთისანი.

ბევრი მათგანი შემოვიარე,
ბენრს ვემიზნე და ბევრსაც ვეუფლე,
გამორჩეულად ბედნიერი ვარ,
ჩემი სატრფოა ჩემი მეუღლე!

No matter what your goals might be,
Be you a hero or a diviner,
Mysterious stay the ways of the God,
All you can see are peaks of the higher.

I’ve traveled through paths of many of them,
Many I aimed at, have conquered or fired.
What matters the most, I am a happy man,
My wife is my lover who I admire