დილა

მეღირსება ისევ დილა,
შენი ხავერდივით სუნი,
მოგეხვევი, დაამდება უკიდედდაგანოდ სული,
დავიჯერებ რომ არასდროს არ დადგება დასასრული.