წუთისოფელი

ყოველი წამი არის ცოცხალი,
მცირე წერტილი დიდი ტილოსი,
ჭირი და ლხინი, აღმართ-დაღმართი,
ჩვილის ხმა, ლოდი მარმარილოსი.
ეშხი იმას აქვს, რომ ამ ცხოვრების
თითო წამია გამოსაცდელი,
გინდა ისეთი, როგორიც არის,
და არ არსებობს აქ განსაცდელი.

1 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *