სულით დაბდური

თუკი არ იცი რაისთვისა ხარ
თუკი არ სთეს და იმკი დროზედა,
დაუღალავად თუ არ ვარჯიშობ,
ხორცის და სულის სამარჯვოზედა,

საწუთორს გაჰლევ ჩირგვში გართხმული,
არ გაირჯები ავთან ომზედა,
არ გაიწრთვნები, ძალას არ იხმევ
გასამარჯვებლად ერთის ორზედა,

დარჩები ვნებას დამონებული,
ქათმობას არჩევ უმფრო ქორზედა,
ვეღარ გაჰბედავ თავის უფლებას
უკუღმა შეგსვან თუნდა ჯორზედა.

შეგეშინდება შენი სისუსტის
ნების სიმცირის უფრო გონზედა,
თავი რომ კიტრად წარმოაჩინო
უტიფარობას გაჰფენ თოკზედა.

შემოგესევა ამპარტავნება,
ძალად მაღლობა ტოლს და სწორზედა,
ვერ დაიმკვიდრებ სულის სიმშვიდეს,
მუდამ ინაღვლებ მჯობნის მჯობნზედა.

ფიქრები შეგჭამს წუთის გალევის,
შავი სიკვდილის მოსვლის დროზედა,
ასე იქნება, სულით დაბდურო,
არ მოეგები თუკი გონზედა.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *