რწმენაში დაკარგულებს

ასე ამბობდა სულის ოსტატი,
ყოველი წამით უნდა იხარო,
არ აწრიალდე, შიშს არ ემონო,
ეშმას წინ ქედი არ მოიხარო.
თქვენ კი დაანთეთ ჭიაკოკონა
შიშის, განკითხვის, უნდობელობის,
ეშმაკს აუგეთ ფართო კვარხცლბეკი,
უგნურ შიშს სთესავთ უცოდნელობით.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *