ნეტარება

სულში იღვრება რბილი სურნელი
წიგნის უბიდან ამონაპარი,
ღამის პეპლების ალყასთან ურჩობს
აბჯარაყრილი ნავთის ლამპარი.

ანცი ჭრიჭინით წყლის ჩხრიალს კმაზავს,
ღამეს ლხინი აქვს გადაწყვეტილი,
ტყეს შეპარვია ლურჯ-შავი ზეცა,
წვრილმარგალიტით გადაპენტილი.

სკამზე აცუცქულს, ქალ-სილამაზეს
წყვილი მუხლი აქვს ამოკეცილი,
პატარა ჭინკა პირღიად ფშვინავს,
გულხელაღმა და სახეკეთილი.

რა არის ნეტა ცად ნეტარება?
ბევრად მეტია ნეტა ამაზე?
არა მგონია ზეყანა იყოს
უპირატესი ამ ქვეყანაზე.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *