(ქმ)ნება

ოც|ნებას გაიჩენ წუთით უფიქრებლით,
ორ ნებას შეა|ერთ|ებს მგზნებარე თითები,
ავ|ნებას განიშორებ სხვისთვის თუ იქნები,
თავ|ნება ასეთ გზაზე არასდროს იქმნები.

გა|ნება შემოქმედმა ქმედების უფლება,
ი|ნება ასპარეზი გქონოდა უკლებად,
ე|ნება მოგექარგა ეს ტილო მის დარად,
და|ნებდი, გიძღვებოდეს ეგება უმცდარად.

იქ(მ)ნება არც გგონია გერგება ქმედება,
იქ(მ)ნება არც გადარდებს ეს შემოქმედება,
ევნები ამაო ყოფით და თვით ტკბობით,
ნებას თუ არად გარჯი, არცა რა იქნები.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *