მთქმელი თუ ხარ

სათქმელს მოგმადლებს უფლება
თავისა, ცისა სარკმელი,
ნების გაღება გადასწყვეტს,
მთქმელი თუ ხარ, თუ არ მთქმელი,

არავინ იმკის სხვაგვარად,
არცა ნორჩი და არც ხმელი,
პწკარსაც ვერ შეიმოქმედებ
თუკი არა გაქვს სათქმელი.

ნათქვამი უხვად მინახავს
თქმული კი ბევრად ნაკლები,
გამრავლდნენ ფუჭი ღაღადით
ქვეყნიერების ამკლებნი.

როს შემეკითხენ – რითა ვცნოთ
იგი ვისაც აქვს სათქმელი?
ვუთხარი – იგი იქნება
ძვირი პასუხის გამთქმელი.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *