დაკარგული მცნება

უთუოდ დაკარგულია,
ნაკვეთი კლდისა ფილაზე,
მეათერთმეტე წარწერა,
შემორჩენილი სინაზე:
“მოწყვლად იქნები ფიფქივით,
მსხვრევადი ვიდრე მინაზე,
თუ ჯიბრით ისაზრდოებ და
იცხოვრებ ვინმეს ჯინაზე”.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *